ABOUT US

บริษัท ไทยเดคอเรชั่น แอนด์ เฟอร์นิชชิ่ง จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมาออกแบบตกแต่งภายในและผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามคำสั่งผลิต ซึ่งเริ่มแรกดำเนินการโดยคุณสุพจน์ เกียรติสมภพ ผู้ซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาก่อน ได้สั่งสมประสบการณ์เรื่อยมา จนในปี 2536 ได้เริ่มทำธุรกิจของตัวเอง และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 36 โดยดูแลเรื่องการรับเหมาตกแต่งภายใน

ต่อมาในปี 2544 บริษัทฯได้ย้ายโรงงาน รวมทั้งสำนักงานมาอยู่ที่ซอยเจริญกรุง 80 พร้อมทั้งขยายกำลังการผลิตสำหรับงานตกแต่งภายใน และงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามคำสั่งผลิตมากขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร มีพื้นที่กว่า 6,000 ตร.ม. สามารถรองรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้